3 De vragen

Hoewel veel toekomstbeelden bestaan uit wat iemand hoopt dat er staat te gebeuren, is het hier de bedoeling verhalen te verzamelen en met elkaar te delen die logischerwijs te verwachten zijn op basis van trends en ontwikkelingen.
Het gaat hier om fictieve verhalen waarin een mens of mensen de hoofdrol spelen en iets over ongeveer tien jaar meemaken.

Het is de bedoeling dat een verhaal niet langer is dan 300 woorden. Dus tussen de 250 en 300 woorden is een mooie doelstelling. Met deze grootte is het voor de meeste mensen mogelijk een verhaal in ongeveer één minuut te lezen.

Bij een onderwerp horen verschillende verhalen. Hoe meer hoe beter. Daarmee wordt de ongekende wereld steeds beter gevuld en ontstaat er een plausibel toekomstbeeld.

Neem ze als inspiratie. Het zou zo maar kunnen dat er een of twee andere lagen van betekenis onder liggen. En misschien is het een ingeving om de verbinding met een ander onderwerp te leggen. In de beperking ligt vaak veel schoonheid: kies bijvoorbeeld een specifiek aspect van een onderwerp.

Ja, hoewel je je er niet aan hoeft te houden, heeft de kleur van de achtergrond van een tekening een betekenis. Het gaat om het volgende samenlevingsaspecten:

  • Groen: Mens & Welzijn
  • Rood: Economie & Innovatie
  • Beige: Instituties & Regelgeving

Als je een verhaal hebt dat niet goed in een van de specifieke onderwerpen past dan kan het wellicht passen in een van de drie algemene bonus-onderwerpen “Mens & Welzijn”, “Economie & Innovatie” of “Instituties & Regelgeving”.

We gaan in de ongekende wereld uit van Creative Commons. Mensen mogen het gebruiken onder de voorwaarden dat er een naamsvermelding van de auteur is, het mag alleen voor niet-commerciële uitingen worden gebruikt en er mag geen enkele aanpassing aan het origineel worden gemaakt. Mocht je een verhaal commercieel willen inzetten neem dan eerst contact op met de auteur. Zo nodig kan de redactie de verbinding met de auteur regelen.

De ongekende wereld legt zelf helemaal niets vast, behalve het verhaal en de naam van de auteur (zoals die het zelf aangeeft). Het e-mailadres van de inzender wordt nergens in de website opgenomen. Het is alleen bedoeld voor de redactie om te kunnen reageren op een inzending en om belangrijk nieuws over de ongekende wereld te kunnen delen.

De tekeningen, die door CARBONCOPY CREATIONS zijn gemaakt, vallen onder dezelfde Creative Commons als de verhalen: naamvermelding, niet-commercieel en zonder aanpassingen.

Er zit geen traditioneel verdienmodel achter de ongekende wereld. Het is de bedoeling dat zowel auteurs als lezers verdienen aan de gedeelde creativiteit en op die manier wijzer worden en geïnspireerd raken. Zonder gegevens vast te leggen. Zonder geld. Zonder reclame. Zonder influencers.

Ja, deongekendewereld is een schrijversplatform voor korte verhalen. Met thematische uitdagingen. Als dit thema niet langer interessant is voor schrijvers, zal er een nieuw thema aan de ongekende wereld worden gekoppeld. Vooralsnog is het uitgangspunt dat een thema een jaar mee moet kunnen.